Защитата на интелектуална собственост сбъдва фантазия