Конкурс за комикс герой "Спаси Фантазия"

 

Предаването на предложения за конкурса приключи! Благодарим за участието!  

Кампанията „Сбъдни фантазия“ покани младежи на възраст 15-19 години да сътворят образа на комикс герой, който помага на младите творци да защитят своите творби от плагиатство. Героят е умен и компетентен, познава рисковете и правилата, знае как да се оправи в сложна ситуация, движи се свободно в цифровото пространство. Той (тя/то) е надежден и на него може да се разчита. Знае отговорите на всички въпроси и е готов(а/о) да подаде ръка, когато някой се нуждае от съдействие.

Разгледайте всички ГЕРОИ ОТ КОНКУРСА ЗА КОМИКС ГЕРОЙ "СПАСИ ФАНТАЗИЯ" в нашата "Галерия".

 Награда 

Bamboo Slate Smartpad -изключително лесен за работа, с натискане само на един бутон и с Bluetooth връзка с IOS и Android

 

 Победителят 

Името на победителя в конкурса ще бъде обявено на сайта на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO и във всички материали на кампанията, показващи героя.

График:

Старт: 1 март 2018 г.

Оценка на журито и избор на победител: 15 май 2018 г.

Награждаване на победителя: 1-10 юни 2018 г.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 30 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторът издава на съответния спечелил участник служебна бележка. Тя ще служи за деклариране на получения паричен доход от спечелилия участник. Ако победителят е непълнолетен участник неговите родители/настойници ще получат служебната бележка задеклариране на получения паричен доход.Подаването на годишната данъчна декларация за тази награда е в 2019 г.