Комикс "Трябва само да ме повикаш"

Какво да направим когато нашите права са нарушени? Разгледайте нашата интересна история и вижте как Кавка може да ви помогне.