Comic book "You only need to call me"

Какво да направим когато нашите права са нарушени? Разгледайте нашата интересна история и вижте как Кавка може да ви помогне.