Участвахме в Изложението на Младежко Техническо Творчество, Горна Оряховица

Участието ни на Изложението на Младежко Техническо Творчество в Горна Оряховица беше изпълнено с много емоции. Младите изобретатели ни засипаха с въпроси как да защитят своята иновация чрез дизайна на творенията им. Кавка също се включи в изложението чрез комикс историята за кражбата на интелектуална собственост и какво да направим, ако това ни се случи.

Организаторите поканиха екипа ни да разкаже повече за проекта и за защитата на интелектуалната собственост. По време на изложението представихме и клипа "Защитата на интелектуална собственост сбъдва фантазия", който цели да обърне внимание на младежите защо е важно да защитим нашата интелектуална собственост.

В изложението участваха 56 екипа с над 300 участника от цяла България - профилирани и професионални гимназии, Техническите университети на Габрово, Русе, София, ХТМУ-София и БАН.

Форумът е подкрепен от МОН, както и от множество неправителствени организации и фирми.

Изложение на Младежко Техническо Творчество в цифри:

300
Участници
56
Екипи
33
Учебни заведения